1. Exempel
 2. Labboratorieassistenter
Skrivet av Anna MuckermanAnna Muckerman

Exempel på personligt brev Labboratorieassistenter

Använd det här exemplet på personligt brev för Labboratorieassistenter för att avrunda din ansökan och bli anställd snabbt– utan krångel och frustration. Det här exemplet har specialdesignats för ett jobb som Labboratorieassistenter 2024. Dra fördel av våra förslag på termer och fraser samt våra experttips. Ladda ner det perfekta personliga brevet på bara några minuter.
4.1
Genomsnittlig bedömning
62 Exemplet har redan betygsatts
Exempel på personligt brev Labboratorieassistenter
Redigera detta personliga brev

Laboratorieassistenter, laboranter eller laboratorietekniker (som det också kallas) är osynliga yrkesproffs som resten av sjukvården är beroende av. Utan deras noggranna och effektiva arbete - huvudsakligen mikrobiologiska och kemiska analyser och standardiserade tester, skulle läkare inte kunna diagnostisera sina patienter och människor inte få den vård de behöver.

Labbtekniker måste vara vaksamma, fokuserade och ha djupa kunskaper om laboratoriets processer och rutiner. De bör också ha god kommunikationsförmåga och kunna samarbeta eftersom de behöver samla in prover, lämna dem vidare till kollegor och kommunicera resultaten till övrig (vård)personal. Ett effektivt personligt brev åt labbtekniker är den bästa platsen att visa nödvändiga färdigheter tillsammans med en positiv personlighet som gör dig trevlig att arbeta med.

Den här guiden, tillsammans med vårt gratis exempel på ett personligt brev för laboratorieassistenter, hjälper dig att optimera följande aspekter:

 • Hur man väljer det bästa formatet för ett personligt brev och vilka avsnitt som ska ingå.
 • Det bästa sättet att tilltala rekryteraren i ett exempel på personligt brev för laboratorieassistenter.
 • Vanliga misstag att undvika i ditt personliga brev.
 • Bra formatering för . personliga brev för laboratorieassistenter.

För mer inspiration kan du alltid kolla in vår samling med över 125 gratis exempel på personliga brev!

Bästa formatet för ett personligt brev för laboratorieassistenter

Innan du börjar skriva ditt personliga brev är det en bra idé att förstå de grundläggande komponenter som kommer att göra ditt dokument intressant och lätt att läsa. Det bästa formatet för personliga brev åt laboratorieassistent är som tur är ganska enkelt, och vi kommer att gå in på mer detaljer om vart och ett av dessa avsnitt i följande kapitel.

Ett personligt brev åt en laboratorieassistent bör innehålla följande:

 • Rubrik
 • Hälsningsfras
 • Inledningen
 • Mellanstycken (brödtext)
 • Avslutning (slutsats och uppmaning till handling)

Vart och ett av dessa avsnitt uppfyller ett tydligt och viktigt syfte i ditt personliga brev. Du hittar ännu mer information om hur du utnyttjar den fulla potentialen för varje avsnitt i vår omfattande guide för personliga brev.

Vi har också skapat ett kostnadsfritt exempel på personligt brev för laboratorieassistent för att visa exakt hur du kan sammanställa ditt eget personliga brev. Exemplet kan enkelt anpassas i vårt praktiska verktyg för personliga brev.

Anpassningsbart exempel på personligt brev

Bästa Henrik Lövgren,
 

De senaste 7 åren har jag som laboratorieassistent arbetat med mikrobiologiska och kemiska analyser samt med utförande av standardiserade tester samt även akutanalyser. Tjänsten på NovaTest är en perfekt blandning av min kliniska erfarenhet och mitt intresse för kvalitetssäkring och regulatoriska krav.

Till mina arbetsuppgifter hörde att ansvara för löpande analyser och att de hanterades enligt på förhand fastställt provtagningsprogram. Jag har även självständigt genomfört analysarbete enligt fastställda metoder som ett led i produktionskontrollen inom organisationen. Analyserna omfattade bland annat pH, absorbans, alkalinitet, turbiditet och närsalter.

Min förmåga att förstå komplexa procedurer och förfina kritiska processer gjorde att jag kunde designa om och förenkla hundratals laboratorieprocedurer till enhetliga dokument. Tillsammans med teamet uppdaterar vi dessa uppgifter regelbundet. Våra nya metoder och vår breda kunskap har gjort att vårt laboratorium har blivit till en undervisningsmiljö för (internationella) studenter.

Jag deltar regelbundet i stora branschkonferenser och representerade mitt tidigare företag MedTech på PharmaCert-symposiet.

Min tekniska erfarenhet omfattar:

 • Samla in och analysera prover i linje med gällande kliniska procedurer
 • Dokumentera testresultat, med 100 % datanoggrannhet, i EMR-system
 • Införskaffa, använda och underhålla över 150 typer av labbutrustning
 • Skriva nya arbetsrutiner och utbilda nya medarbetare

Jag har en masterexamen i biokemi och mitt examensarbete handlade om att lösa medicinska och biokemiska problem på molekylär nivå.

Mitt arbetssätt kännetecknas av noggrannhet och tillförlitlighet i kombination med iver. Om man snabbt får exakta resultat har man mer tid att utforska slutsatserna.

Verksamheten på NovaTest, som når djupet av medicinsk forskning, ligger mig varmt om hjärtat och jag hoppas få möjlighet att diskutera både min personliga och yrkesmässiga motivation under en potentiell intervju.
 

Med vänlig hälsning,

Hanna Wallin

Har kopierat!

Rubrik

Rubriken i ditt personliga brev har ett mycket viktigt syfte: identifiera ditt dokument och se till att rekryteraren/arbetsgivaren kan hitta din kontaktinformation om de vill bjuda dig på anställningsintervju. Se till att begränsa rubriken till väsentlig information, vilket sparar utrymme i resten av ditt övertygande brev.

Syftet med rubriken: Se till att den som rekryterar vet vem som skrivit det personliga brevet och hur man kommer i kontakt med dig, samt skapa ett tilltalande format som drar uppmärksamhet till din ansökan.

Rubriken är troligen den enda plats i brevet där du kan lägga till en gnutta färg eller andra designelement. Eftersom laboratorieassistent arbetar inom sjukvårdsbranschen bör du vara noga med att skapa en professionell utstrålning som signalerar en seriös inställning till jobbet. Det betyder inte att färgklickar är förbjudna. Även en dämpad färgskala kan gå långt för att skapa en attraktiv presentation.

Hälsningsfras

Din hälsningsfras i det personliga brevet är din första chans att direkt tilltala den som rekryterar. Till skillnad från andra branscher bör laboratorieassistent hålla sig till traditionella hälsningsfraser för att inte verka för familjära. ”Bästa” följt av för- och efternamnet på rekryteraren eller arbetsgivaren är det bästa alternativet i de flesta fall.

Syftet med hälsningsfrasen: Tilltala mottagaren vid namn för att skapa en vänlig ton och personlig kontakt.

Experttips

Vad gör jag om jag inte vet vad rekryteraren/arbetsgivaren heter?

Även om det är bäst att använda rekryterarens namn för att visa ditt intresse för tjänsten, så finns det tillfällen när det helt enkelt inte går. Om du söker jobb på ett stort vårdföretag eller sjukvårdsorganisation finns det troligen en central personalavdelning som kommer att granska din ansökan. I så fall är det bäst att använda en allmän hälsning som ”Bästa rekryteringsteam” eller liknande. Det är ofta ett bättre alternativ än den opersonliga (engelska) varianten ”Till den som det berör”.

Inledning

Ditt personliga brev kommer inte att vara effektivt om du inte får rekryteraren att läsa det! Det är därför de 1-2 första meningarna (den så kallade inledningen) är några av de viktigaste raderna i hela brevet. Du vill förmedla intresse för tjänsten och entusiasm för arbetet som laboratorieassistent samtidigt som du behåller en proffsig ton. Några sätt att börja på är med ett personligt uttalande, en förklaring av dina motiv, en kort anekdot eller intressant fakta eller statistik.

Syftet med inledningen till det personliga brevet: Väck rekryterarens intresse och uppmuntra hen att fortsätta läsa ditt personliga brev genom att erbjuda en intressant anekdot, fakta eller statistik.

Anpassningsbar exempel på indelning

Bästa Henrik Lövgren,
 

De senaste 7 åren har jag som laboratorieassistent arbetat med mikrobiologiska och kemiska analyser samt med utförande av standardiserade tester samt även akutanalyser. Tjänsten på NovaTest är en perfekt blandning av min kliniska erfarenhet och mitt intresse för kvalitetssäkring och regulatoriska krav.

Har kopierat!

Brödtext

Mittdelen av ditt personliga brev (den så kallade brödtexten) är där du äntligen kan berätta om all din relevanta erfarenhet och dina färdigheter. Se till att välja exempel på situationer som du sannolikt kommer att ställas inför i din nya tjänst. STAR-metoden kan hjälpa dig att skapa konkreta exempel. Beskriv först en Situation och den uppgift (Task) som krävdes av dig, förklara sedan din åtgärd (Action) och det positiva Resultat som du uppnådde. Begränsa varje berättelse till bara några meningar så att ditt personliga brev flyter smidigt.

Syftet med brödtexten i ditt personliga brev: Erbjud detaljer från din arbetslivserfarenhet för att övertyga rekryteraren/personalchefen om att du har rätt färdigheter och attityd för deras lediga tjänst, använd STAR-metoden för att skapa korta anekdoter.

När du pratar om dina tidigare prestationer, erbjud konkreta fakta och siffror för att måla upp en tydlig bild av dina bedrifter. Några förslag på fakta/siffror: laboratoriets storlek, antal patienter eller antal prover som samlas in under en genomsnittlig vecka.

Anpassningsbart exempel på brödtext

Till mina arbetsuppgifter hörde att ansvara för löpande analyser och att de hanterades enligt på förhand fastställt provtagningsprogram. Jag har även självständigt genomfört analysarbete enligt fastställda metoder som ett led i produktionskontrollen inom organisationen. Analyserna omfattade bland annat pH, absorbans, alkalinitet, turbiditet och närsalter.

Min förmåga att förstå komplexa procedurer och förfina kritiska processer gjorde att jag kunde designa om och förenkla hundratals laboratorieprocedurer till enhetliga dokument. Tillsammans med teamet uppdaterar vi dessa uppgifter regelbundet. Våra nya metoder och vår breda kunskap har gjort att vårt laboratorium har blivit till en undervisningsmiljö för (internationella) studenter.

Jag deltar regelbundet i stora branschkonferenser och representerade mitt tidigare företag MedTech på PharmaCert-symposiet.

Min tekniska erfarenhet omfattar:

 • Samla in och analysera prover i linje med gällande kliniska procedurer
 • Dokumentera testresultat, med 100 % datanoggrannhet, i EMR-system
 • Införskaffa, använda och underhålla över 150 typer av labbutrustning
 • Skriva nya arbetsrutiner och utbilda nya medarbetare

Jag har en masterexamen i biokemi och mitt examensarbete handlade om att lösa medicinska och biokemiska problem på molekylär nivå.

Mitt arbetssätt kännetecknas av noggrannhet och tillförlitlighet i kombination med iver. Om man snabbt får exakta resultat har man mer tid att utforska slutsatserna.

Har kopierat!

Avslutning (slutsats och call-to-action)

Andas ut – det tuffaste arbetet är avklarat! För att avsluta ditt personliga brev för laboratorieassistenter behöver du helt enkelt skapa en “call-to-action”, dvs en uppmaning till handling. Denna mening uttrycker på ett professionellt sätt ditt intresse för tjänsten och uppmanar rekryteraren att kontakta dig utan att låta framfusig eller som om du har rätt till en intervju. Avsluta sedan lagom formellt: ”Med vänliga hälsningar” eller liknande.

Syftet med slutsatsen i det personliga brevet: Skapa en effektiv uppmaning till handling samtidigt som du behåller en respektfull ton och avsluta med en artig signatur.

Anpassningsbart exempel på avslutning

Verksamheten på NovaTest, som når djupet av medicinsk forskning, ligger mig varmt om hjärtat och jag hoppas få möjlighet att diskutera både min personliga och yrkesmässiga motivation under en potentiell intervju.
 

Med vänlig hälsning,

Hanna Wallin

Har kopierat!

Skrivandets psykologi: använd ditt personliga brev för att berätta en professionell historia

Som laboratorieassistent handlar ditt jobb om att utföra tester och analyser på korrekt sätt för att garantera korrekta resultat. Även om det finns vissa allmänna riktlinjer för att skriva personliga brev, är det knappast lika stelt som att arbeta i ett laboratorium. Även om du kanske är frestad att klämma in allt om din yrkeserfarenhet för att imponera på den som rekryterar kan du, genom att ägna några ögonblick åt att skriva kreativt och engagerat, skapa ett ansökningsbrev som snabbt överträffar de andra kandidaternas.

Ditt cv är en rätt plats för hårda fakta om din arbetslivserfarenhet och ger dig därför mer flexibilitet när du skriver ditt personliga brev. Ett av de bästa sätten att ta itu med brevsskrivandet är att föreställa dig att du skriver om din professionella resa. Förklara för rekryterarern var och när du utvecklade ditt intresse för laboratoriearbete. Varför älskar du jobb? Vilka är dina starka sidor? Oavsett om det är patienterna eller den mer tekniska sidan av saken, se till att ditt personliga brev förmedlar entusiasm för jobbet du gör.

Grundläggande misstag i en ansökan för laboratorieassistenter (och hur man undviker dem)

Genom att undvika några grundläggande fel när du skriver ditt personliga brev kan du snabbt överträffa många andra kandidater och bevisa att du är värdig en intervju. Här är vad du bör se upp med:

 • Stav- och grammatikfel: Det kan låta uppenbart, men slarvfel och dålig meningsbyggnad är några av de största missarna som kan leda till att rekryteraren avfärdar din ansökan. Be en vän att läsa igenom ditt brev eller använd automatisk stavningskontroll som den som finns i vårt verktyg innan du skickar in ditt personliga brev.
 • Alltför allmängiltiga brev: Även om de flesta av dina arbetsuppgifter kommer att förbli desamma från ett labb till ett annat, betyder det inte att du ska skicka samma personliga brev till varje ledig tjänst. Ägna några minuter till att skräddarsy texten till till den specifika arbetsgivarens behov. Då ökar du dina chanser att göra ett bra första intryck.
 • Dålig layout: Även om ditt brev inte behöver se flådigt ut, bör det vara attraktivt och professionellt. Se till att använda typsnitt och stycken på ett konsekvent sätt, tillsammans med en professionell rubrik. Vårt bibliotek med kostnadsfria mallar för personliga brev kan hjälpa dig med utformningen.
Experttips

 Hur långt ska mitt personliga brev vara?

Ett av de vanligaste misstag som sökande gör är att skriva ett ansökningsbrev som antingen är för kort eller, vilket är vanligare, alldeles för långt. Som tumregel bör ett effektivt ansökningsbrev hålla sig till 200-400 ord. Ditt personliga brev bör aldrig vara längre än en A4-sida och det bör innehålla en bra balans mellan text och vitt utrymme för att maximera läsbarheten.

Viktiga punkter

 1. Ett välskrivet personligt brev kan gå långt för att få din ansökan sticka ut jämfört med andra laboratorieassistent med liknande färdigheter och erfarenhet. Ta dig tid och var omsorgsfull.
 2. Genom att skapa en attraktiv och professionell rubrik kan du visa rekryteraren att du tar tjänsten på allvar.
 3. Tilltala rekryteraren/arbetsgivaren vid namn när så är möjligt för att skapa en personlig kontakt och vänlig ton.
 4. Fånga rekryterarens uppmärksamhet genom att dela med dig av din yrkesmässiga historia och ta dig tid att förmedla din passion och entusiasm för tjänsten.
 5. Håll ditt personliga brev kort och koncist (max en A4-sida) för att inte tappa läsarens uppmärksamhet.
Sammanställ ditt personliga brev på 15 minuter
Sammanställ ditt personliga brev på 15 minuter
Se till att just du och din ansökan sticker ut. Använd våra proffsiga mallar för personliga brev så får du drömjobbet.
Skapa ett personligt brev

Gratis professionellt utformade mallar

CVkungen.se är den ledande karriärbyggaren online där över 10 miljoner CV:n och personliga brev har skapats
4 av 5
baseras på 3 083 recensioner på Trustpilot
Använd denna mallStockholm cover_letter template
Stockholm
1 400 000 användare valde denna mall
Använd denna mallNew York cover_letter template
New York
440 000 användare valde denna mall
Använd denna mallWien cover_letter template
Wien
120 000 användare valde denna mall
Använd denna mallSydney cover_letter template
Sydney
160 000 användare valde denna mall
Använd denna mallLondon cover_letter template
London
280 000 användare valde denna mall
Använd denna mallDublin cover_letter template
Dublin
240 000 användare valde denna mall
Använd denna mallMoskva cover_letter template
Moskva
62 000 användare valde denna mall
Använd denna mallAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150 000 användare valde denna mall
Använd denna mallMadrid cover_letter template
Madrid
150 000 användare valde denna mall
Använd denna mallSantiago cover_letter template
Santiago
140 000 användare valde denna mall
Använd denna mallSingapore cover_letter template
Singapore
52 000 användare valde denna mall
Använd denna mallOslo cover_letter template
Oslo
56 000 användare valde denna mall
Använd denna mallKapstaden cover_letter template
Kapstaden
7 700 användare valde denna mall
Använd denna mallParis cover_letter template
Paris
35 000 användare valde denna mall
Använd denna mallBerlin cover_letter template
Berlin
92 000 användare valde denna mall
Använd denna mallGenève cover_letter template
Genève
3 300 användare valde denna mall
Använd denna mallVancouver cover_letter template
Vancouver
45 000 användare valde denna mall
Använd denna mallTokyo cover_letter template
Tokyo
61 000 användare valde denna mall
Använd denna mallMilano cover_letter template
Milano
51 000 användare valde denna mall
Använd denna mallLissabon cover_letter template
Lissabon
29 000 användare valde denna mall
Använd denna mallBarcelona cover_letter template
Barcelona
29 000 användare valde denna mall
Använd denna mallKöpenhamn cover_letter template
Köpenhamn
22 000 användare valde denna mall
Använd denna mallChicago cover_letter template
Chicago
19 000 användare valde denna mall
Använd denna mallRio cover_letter template
Rio
29 000 användare valde denna mall
Använd denna mallRom cover_letter template
Rom
5 500 användare valde denna mall
Använd denna mallBoston cover_letter template
Boston
17 000 användare valde denna mall
Använd denna mallToronto cover_letter template
Toronto
100 000 användare valde denna mall
Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för användarna och för att utföra analyser och marknadsföring. Genom att använda vår webbplats godkänner du alla cookies i enlighet med vår Cookiepolicy och Integritetspolicy
Godkänna cookies