Juridiska dokument

Alla dokument har laddats upp
den July 20, 2022

INTEGRITETSPOLICY

Version 2.0 – 23 april 2020

1. Imkey

B.V. (”Imkey”) och dess närstående bolag är nederländska företag. Vi är verksamma i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och lagrar våra uppgifter på servrar i EER och i USA. De parter i USA hos vilka vi lagrar uppgifter är certifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield Framework och har således vidtagit lämpliga skyddsåtgärder.

Våra tjänster gör att du kan skapa cv:n med hjälp av mallar. Vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster, applikationer, webbplatser och programvara. Hädanefter kallas detta ”Tjänsten”. I denna integritetspolicy sammanfattar vi när och hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. 

2. Allmänt

Vi kan ändra bestämmelserna i denna integritetspolicy. Om vi gör det informerar vi dig om detta. Vi rekommenderar dock att du regelbundet själv kontrollerar om integritetspolicyn har ändrats.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in dina personuppgifter på olika sätt. I denna paragraf beskriver vi vilka personuppgifter om dig vi kan samla in. Personuppgifterna är sorterade efter de olika behandlingsändamålen. Bredvid varje ändamål anges hur länge personuppgifterna bevaras för detta ändamål. Om den lagstadgade tidsperioden för hur länge uppgifter ska bevaras ändras prioriteras den före lagringsperioderna som nämns i denna integritetspolicy.

Personuppgifter som samlas in direkt av oss eller överlämnas av dig direkt till oss

3.1 Behandling på grundval av en rättslig grund

1) Administrativa skyldigheter: vi bevarar dessa personuppgifter i högst 10 år

 • ditt namn

 • din adress

 • ditt momsregistreringsnummer

 • faktura- och betalningsuppgifter

Om du vill använda dig av vår Tjänst är du skyldig att överlämna dessa personuppgifter till oss. Anledningen är att vi behöver dessa uppgifter för att uppfylla våra lagstadgade (administrativa) skyldigheter.

3.2 Behandling som är nödvändig för att kunna uppfylla ett avtal som du ingått (leverans av Tjänsten) 

1) Allmänt: vi bevarar dessa personuppgifter i högst 2 år efter att avtalet avslutats (innan vi tar bort dina uppgifter kommer vi att fråga om du vill fortsätta bevara ditt konto)

 • namn

 • e-postadress privat och/eller arbete

 • sessions-ID

 • bank-/betalningsuppgifter

 • födelsedatum

 • kön

 • telefonnummer

 • arbetsgivare

 • arbetsbefattning(ar)

 • bisysslor

 • hobbyer

 • utbildning

 • referenser

 • kurser

 • praktikplatser

 • språk du behärskar

 • intressen inom karriärutveckling

 • intressanta arbetsplatser

 • länkar till webbplatser och/eller sociala medier

 • bilder som du laddat upp

 • övriga personuppgifter som du anger när du skapar ett cv eller tar kontakt med oss

Om du vill använda dig av vår Tjänst är du skyldig att överlämna ditt namn, e-postadress och betalningsuppgifter till oss. Anledningen är att vi behöver dessa personuppgifter för att kunna leverera Tjänsten till dig. För att kunna skilja dig från andra användare är vi också tvungna att behandla ditt sessions-ID. Övriga personuppgifter som nämns ovan kan du överlämna när du kapar ett cv. Du är dock inte skyldig att överlämna dessa personuppgifter till oss. Men om du ger oss personuppgifterna kommer vi att behandla dem för att skapa ditt cv.

Om du väljer att logga in på vår tjänst via ditt sociala mediekonto får vi automatiskt ditt namn och profilfoto från din leverantör av sociala medier. Vi fyller i dessa personuppgifter i ditt cv.

Du kan dela ditt cv med tredje part via vår tjänst, men först efter att du har gett ditt samtycke. Vi registrerar ditt samtycke, tillsammans med datum och tid då du har gett ditt samtycke och från vilken IP-adress du har gett ditt samtycke. Om du har gett tillstånd kommer vi att dela ditt cv och de personuppgifter som finns där med de parter du har valt.

3.3 Behandling som tillgodoser våra berättigade intressen

1) Förbättring av våra tjänster: vi bevarar dessa personuppgifter i högst 2 år efter att de samlats in

 • IP-adress

 • enhets-ID

 • användar-ID

 • operativsystem

 • tid, datum och plats för inloggning

 • hur du använder vår webbplats och Tjänst

2) Hålla Tjänsten säker och förekomma missbruk: vi bevarar dessa personuppgifter upp till 1 år efter att de samlats in (om vi konstaterar missbruk kan vi bevara dessa personuppgifter under obestämd tid för att skydda vår Tjänst)

 • IP-adress

 • enhets-ID

 • sessions-ID

 • operativsystem

 • tid, datum och plats för inloggning

 • betalningsplats

 • typ av anslutning

3) För att informera dig om våra andra tjänster (om du har anskaffat en betald Tjänst hos oss): vi bevarar dessa personuppgifter tills du anger att du inte längre vill ha någon markandsföringsinformation från oss) 

 • e-postadress (om du fyller i den i avsett fält)

Vi behandlar dessa personuppgifter på grundval av intresseavvägning. Om du inte vill överlämna uppgifterna i 3.3.1. eller 3.3.2 ber vi dig meddela detta med en motivering. Vi kommer att ta med din motivering och göra en intresseavvägning på nytt. Om vi efter den nya intresseavvägningen drar slutsatsen att du ändå måste överlämna dina personuppgifter kan du inte använda vår Tjänst om du vägrar överlämna personuppgifterna. Mer information om dina rättigheter kan du läsa under rubriken ”Dina rättigheter” nedan.

Du kan själv avregistrera dig från behandlingen som nämns i 3.3.3. genom att följa anvisningarna om avregistrering som finns i varje e-postmeddelande med marknadsföring. Om du avregistrerar dig har det inga följder för vår möjlighet att skicka dig viktiga e-postmeddelanden om Tjänsten och ditt konto. Dessutom har det inga följder för våra möjligheter att använda dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.

3.4 Behandling med ditt tillstånd

1) För att (på din begäran) informera dig om tjänsten du följer eller andra tjänster som vi erbjuder: vi bevarar dessa personuppgifter tills du anger att du inte längre vill ha någon markandsföringsinformation namn

 • organisation

 • e-postadress

2) För att på din begäran informera dig och för att svara på dina frågor: vi bevarar dessa personuppgifter i högst 2 månader efter att din begäran eller fråga har behandlats

 • namn

 • organisation

 • e-postadress

 • övriga personuppgifter som du anger när du tar kontakt med oss

3) Spårningscookies: vi sparar dessa personuppgifter i högst två år efter ditt besök på vår webbplats. För mer information om cookies, se vår cookiepolicy på: https://cvkungen.se/cookies.

 • online/cookie-identifikationsnummer

 • IP-adress

 • enhets-ID

 • pixel-ID

 • din användning av vår webbplats

 • webbsidan du anlände från

 • din plats

 • hur du använder vår Tjänst

 • vilka inköp du gör

 • vilka annonser du sett

Du är inte skyldig att överlämna dessa personuppgifter till oss. Om du inte överlämnar personuppgifterna till oss har det inga negativa följder för din användning av Tjänsten. Du kan alltså fortsätta använda Tjänsten. Vi behandlar endast dessa personuppgifter om du samtyckt till det och de behandlas först när du verkligen gett ditt samtycke eller själv överlämnat personuppgifterna. 

4. Delning av personuppgifter

Såvida inget annat anges i denna integritetspolicy beskriver, säljer eller avyttrar vi inga personuppgifter om våra besökare och användare till tredje part.

4.1 Delning till personuppgiftsbiträden

Vi kan be andra om hjälp med att utföra Tjänsten. Det kan hända att dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter i samband med detta. Detta tredje parter kallas i den här integritetspolicyn för ”Personuppgiftsbiträden”. Vi ingår avtal om behandlingen med dessa Personuppgiftsbiträden.

Vi använder oss av följande sorters Personuppgiftsbiträden:

 • utvecklare och leverantörer av programvara,

 • lagring av (person)uppgifter och databashantering och -underhåll,

 • undersökningsbyråer och analytisk programvara för att förbättra våra tjänster och webbplats (bl.a. integritetsvänligt inställd Google Analytics vilket gör att inga personuppgifter kan delas med Google),

 • ärendehantering som stöd till kunder,

 • administratörer av utvärderingsformulär,

 • webbhotell,

 • leverantörer av kundrelationsprogramvara.

I vissa fall kan Personuppgiftsbiträdet samla in dina personuppgifter på uppdrag av oss. Vi informerar Personuppgiftsbiträden om att de endast får använda personuppgifter som vi överlämnar för att utföra Tjänsten. Personuppgiftsbiträden får inte använda dessa uppgifter för att göra reklam. 

Om du själv överlämnar kompletterande uppgifter till dessa Personuppgiftsbiträden är vi inte ansvariga för detta. Vi rekommenderar att du inhämtar information om Personuppgiftsbiträdet och dess företag innan du överlämnar dina personuppgifter.

4.2 Delning med ditt tillstånd

Vi kan även dela dina personuppgifter med andra om du gett ditt tillstånd till detta. Vi kan till exempel samarbeta med andra parter för att kunna erbjuda din särskilda tjänster eller erbjudanden. Om du registrerar dig för dessa tjänster eller marknadsföringserbjudanden kan vi överlämna ditt namn eller dina kontaktuppgifter om de krävs för att kunna utföra tjänsten eller ta kontakt med dig.  

4.3 Vårt lagstadgade ansvar

Vi får dela med oss av dina personuppgifter till tredje part om det:

 1. är rimligen nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter,

 2. krävs för att tillmötesgå lagstadgade förfrågningar från myndigheter,

 3. krävs för att reagera på eventuella anspråk,

 4. krävs för att skydda våra, våra användares, våra medarbetares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet,

 5. krävs för att skydda oss själva eller våra användare mot bedräglig, stötande, opassande eller olaglig användning av Tjänsten. 

Vi kommer omedelbart ett meddela dig om en myndighet gjort en begäran som gäller dina personuppgifter, såvida inte lagen förhindrar att vi gör det. 

4.4 Fusion eller försäljning av (en del av) företaget

Det kan hända att vi offentliggör, delar eller överlämnar dina personuppgifter om vi överlåter en del av vårt företag. Exempel på detta är (förhandlingar om) en fusion, försäljning av delar av företaget eller anskaffning av finansiering. Vi kommer försöka begränsa konsekvenserna för dig så mycket som möjligt genom att endast överlämna personuppgifter när det är nödvändigt.

5. Skydd av personuppgifter

Vi tycker det är viktigt att behandla och skydda dina personuppgifter med omsorg. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi har åtminstone vidtagit följande åtgärder:

 • Vi har vidtagit fysiska och elektroniska åtgärder som är avsedda att så långt det är möjligt förhindra obehörig åtkomst, förlust eller missbruk av personuppgifter.

 • Där det krävs använder vi SSL/TLS-teknik (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) för att kryptera överföring av känslig information eller personuppgifter till oss, till exempel kontolösenord och annan betalningsrelaterad identifierbar information.

 • Där det är praktiskt möjligt använder vi tvåfaktorsautentisering för att så långt det är möjligt förhindra otillåten åtkomst av personuppgifter.

 • Där det är praktiskt möjligt tar vi säkerhetskopior av personuppgifter.

 • Känslig information sparas krypterad där det är möjligt. 

 • Sårbarheter i programvaran åtgärdas som snabbt som det är praktiskt möjligt.

Vi ber dig observera att det inte alltid går att garantera absolut skydd vid överföring av personuppgifter via internet eller vid lagring av personuppgifter.

6. Länkar till tredje parters webbplatser

Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster. Dessutom kan vår Tjänst innehålla annonser från utomstående parter. Det kan hända att webbplatser och tjänster från utomstående parter sparar information om dig. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser eller deras aktiviteter. Om du överlämnar dina personuppgifter till utomstående parter är vi inte involverade. I så fall är det de utomstående parternas integritetspolicyer som gäller. Vi tar inget ansvar för innehållet i dessa parters integritetspolicyer och hur dessa parter behandlar personuppgifter. Vi rekommenderar att du läser dessa parters integritets- och dataskyddspolicyer innan du överlämnar dina personuppgifter till dem.

7. Dina rättigheter

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen ger dig vissa rättigheter när det gäller dina egna personuppgifter. De rättigheter som vi beskriver nedan är inte absoluta rättigheter. Vi kommer alltid att överväga om vi rimligen kan uppfylla din begäran. Om detta inte är möjligt, eller om det till exempel skulle ske på bekostnad av andras integritet, kan vi vägra din begäran. Om vi vägrar en begäran kommer vi att motivera varför.

Rätt till insyn

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar. Du kan också be oss att ge insyn i: syftet till att uppgifterna samlas in, vilka kategorier av personuppgifter som berörs, (kategorier av) mottagare av personuppgifterna, lagringsperioden, de källor som använts och om vi använder automatiserat beslutsfattande eller inte.

Du kan också begära att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. Vill du ha fler exemplar? Då kan vi ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Om de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi ändrar eller kompletterar dem. Om vi godkänner din begäran kommer vi, i den mån det är rimligt, att informera de parter som vi tillhandahåller information.

Rätt till radering av uppgifter

Vill du inte längre att vi ska behandla vissa personuppgifter? Då kan du begära att vi raderar vissa (eller alla) uppgifter om dig. Huruvida vi kommer att radera data beror på syftet för hanteringen. Uppgifter som vi behandlar på grundval av en rättslig skyldighet eller för att kunna genomföra avtalet, raderar vi endast om personuppgifterna inte längre är nödvändiga. Om vi behandlar uppgifter på grundval av legitimt intresse kommer vi bara att radera data om ditt intresse uppväger vårt. Vi kommer att göra denna bedömning. Om vi behandlar uppgifterna på grundval av samtycke raderar vi endast uppgifterna om du drar tillbaka ditt samtycke. Har vi av misstag behandlat uppgifter på olagligt sätt eller föreskriver en specifik lag att vi måste radera uppgifter? Då raderar vi dem. Om uppgifterna är nödvändiga för att lösa ett rättsligt förfarande eller en (juridisk) tvist raderar vi endast personuppgifterna efter att förfarandet eller tvisten har avslutats.

Om vi godkänner din begäran kommer vi, i den mån det är rimligt, att informera de parter som vi tillhandahåller information.

Rätt till begränsning av behandlingen

Om du anser att personuppgifterna som behandlas av oss inte är korrekta eller att vi har behandlat dina personuppgifter olagligt, om vi inte längre behöver uppgifterna eller om du har haft invändningar mot behandlingen kan du också begära att behandlingen av dessa personuppgifter begränsas. Till exempel under den tid som vi behöver för att bedöma din tvist eller invändning, eller om det redan är klart att det (inte längre) finns en legitim grund för vidare behandling av dessa personuppgifter, men du fortfarande har ett intresse av att vi ännu inte tar bort personuppgifterna. Om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter på din begäran kan vi fortfarande använda dessa uppgifter för att lösa rättsliga förfaranden eller en (juridisk) tvist.

Rätt till dataportabilitet

På din begäran kan vi överföra de uppgifter som vi behandlar för genomförandet av avtalet eller på grundval av ditt samtycke och som automatiskt behandlas, till dig eller en annan part som utses av dig. Du kan göra en sådan begäran med rimliga intervaller.

Automatiserat individuellt beslutsfattande

Vi fattar inte beslut enbart baserat på automatiserad bearbetning.

Rätt att göra invändningar

Om vi behandlar personuppgifter på grundval av ett legitimt intresse kan du motsätta dig behandlingen. Om vi behandlar uppgifter på grundval av ditt samtycke kan du återkalla detta samtycke. Mer information finns ovan.

Utöva dina rättigheter

Du kan skicka en begäran om insyn, rättelse, radering, dataöverföring av dina personuppgifter eller begäran om upphävande av ditt samtycke eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till [email protected].

För att förhindra missbruk ber vi dig att identifiera dig när du skickar en skriftlig begäran om insyn, rättelse eller radering. Du kan göra detta genom att skicka en kopia av ett giltigt ID. Glöm inte att dölja ditt personnummer och passfoto på kopian.

Vi strävar efter att behandla din begäran, ditt klagomål eller dina invändningar inom en månad. Om det inte är möjligt att fatta ett beslut inom en månad, kommer vi att informera dig om orsakerna till förseningen och när beslutet förväntas ges (högst 3 månader efter mottagandet).

Nederländska dataskyddsmyndigheten

Har du ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter? Kontakta oss i så fall. Vi hjälper dig naturligtvis gärna. Om du ändå inte kan komma överens med oss har du enligt sekretesslagstiftningen rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsansvarige, den nederländska dataskyddsmyndigheten. Du kan kontakta den nederländska dataskyddsmyndigheten för detta via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Kontakt

Om du har frågor, problem eller kommentarer om denna integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post på [email protected] eller per post: Imkey B.V., Van Coothplein 39A, 4811 ND Breda, Nederländerna.

CVkungen.se // Imkey BV
van Coothplein 39a
4811 ND Breda, Netherlands
Regn.nr. Handelskammaren: 60887737
Momsnr: NL854104379B01

Integritetspolicy uppdaterades senast den July 20, 2022
Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för användarna och för att utföra analyser och marknadsföring. Genom att använda vår webbplats godkänner du alla cookies i enlighet med vår Cookiepolicy och Integritetspolicy
Godkänna cookies