1. Blogg
  2. CV
  3. 10 Ledarskapsförmågor för ditt cv + exempel
Skrivet av Paul DruryPaul Drury

10 Ledarskapsförmågor för ditt cv + exempel

9 läst
10 Ledarskapsförmågor för ditt cv + exempel
Illustrationer av:Tanya Vino
Att visa upp en bred skala ledarskapsförmågor är avgörande om man vill få sitt drömjobb. Men vilka förmågor väljer man till sitt cv och hur presenterar man dem?

Det spelar ingen roll hur erfaren du är eller vilket jobb du har, att få saker och ting gjorda, tillsammans med andra, ligger till grunden för allt. Att visa upp dina ledarskapsförmågor i ditt cv och personliga brev är alltså ett viktigt steg för att få komma på intervju.

Vad är ledarskapsförmågor?

Duktiga chefer ser till att medarbetarna har en rimlig arbetsbörda, att de kan påverka sin arbetssituation och att de kan utvecklas och vara framgångsrika. Både utmaningarna och teamet av medarbetare varierar, så exakt vilka ledarskapsförmågor en chef behöver kan växla. De påverkas av de specifika kraven i den situation de står inför.

Alla ledarskapsförmågor (precis som andra beteenden) omfattar en mängd nyanser och hur effektiva de är beror till stor del på hur de förmedlas. 

Det är till exempel viktigt att kunna delegera en uppgift på ett artigt sätt, samtidigt som man ser till att det är en fördel för personen som ska utföra uppgiften. Att bara säga till någon rakt på sak är inte lika smart.

Vilka ledarskapsförmågor värdesätter arbetsgivare?

Olika arbetsgivare värderar olika förmågor på olika sätt. Inom vissa branscher eller kulturer är kreativitet och vision viktigt, medans andra fokuserar på planering och förmåga att leda förändringsprocesser. Om du läser på och förbereder dig väl kommer du att kunna skriva ett cv åt en chef som återspeglar precis den typ av egenskaper som din framtida arbetsgivare värdesätter. För att skriva ett framgångsrikt cv måste man gå in på detaljer. 

10 ledarskapsförmågor med exempel

Vad är ”time management”, kort sammanfattat? Tidsplanering eller tidshantering. Effektiv tidshantering är en beteendemässig och organisatorisk förmåga.

1. Kreativitet

Att vara en inspirationskälla för innovation och kreativitet, i spetsen för ett arbetslag, är en mycket kraftfull egenskap för en ledare. Om ett team har en ledare som gärna lyssnar på medarbetarnas idéer och ger dem chansen att bevisa att de är bra, kommer de att vara modiga i sina beslut och våga tänja på gränserna. I ett kreativt team ger olika perspektiv oväntade lösningar - man vet aldrig när nästa ljusa idé kan dyka upp. 

Exempel

“Utvecklade ett helt nytt sätt att rekrytera kundtjänstpersonal genom att annonsera hos våra lojala kunder”. Folk älskar varumärket – en ökning av antalet ansökningar på 45 %.”

Har kopierat!

2. Planering

Att planera, sätta upp mål och uppnå milstolpar är rätt bränsle för högpresterande team som gillar att ta sjumilasteg. Ambitiösa medarbetare utvecklas på vägen, så utmärkt planeringsförmåga hjälper till att hålla alla på spåret. Duktiga ledare använder sin förmåga att handleda, stödja och lösa problem för att hålla projekten igång. Riskhantering spelar ofta en viktig roll när det gäller att förbereda sig för (oundvikliga) oförutsedda hinder.

Exempel

“Organiserade ett planeringsmöte för ett projekt med över 30 interna och 10 externa deltagare. Hanterade alla svåra frågor och avrundade 15 % före tidsschemat.”

Har kopierat!

3. Personalhantering

Att handskas med olika personligheter runtomkring dig och skapa ett sammansvetsat team som tillsammans drar åt rätt håll, det är kärnan i personalhantering. Det krävs en massa ledarskapsfärdigheter för att ge alla utrymme och möjlighet att utvecklas tillsammans. Att rekrytera rätt blandning av talanger och att behålla dem är ett viktigt mått på framgång, men ibland måste man också acceptera att en viss person passar bättre någon annanstans.

Exempel

“Handledde en grupp unga akademiker till det mest framgångsrika säljteamet i företagets historia. 70 % av dem har nu blivit befordrade och gått vidare.”

Har kopierat!

4. Anpassningsförmåga

Redo att klara av motgångar och anpassa sig när det behövs (eller innan det behövs) är en nyckelegenskap för en bra ledare. När ditt team har en viss drivkraft kan det vara svårt att ändra riktning, men ju mer anpassningsbar ledaren är, desto lättare kommer medarbetarna att kunna gå från mål till mål. Var tydlig när du ska förklara förändringar, kontrollera att du är på rätt väg och sluta aldrig iterera. 

Exempel

"Vi insåg att vårt projekt inte skulle uppnå våra mål, så vi justerade våra ambitioner, ändrade omfattning och sökte en ny partner för att så småningom nå vårt budgetmål."

Har kopierat!

5. Kommunikation

Att kommunicera dina och ditt teams idéer till en bred publik är rätt väg att få alla ombord och sikta åt samma håll. Relationer förbättras, det blir mindre konflikter och innovativa idéer får chansen att luftas. Man ska inte heller underskatta skriftliga färdigheter. Att kunna inspirera och påverka andra i skrift är en viktig färdighet. För att bli en betydelsefull ledare man också vara en fantastisk lyssnare. Det är ett faktum. Det är en av de viktigaste mjuka färdigheterna för chefer. 

Exempel

Jag var den bästa budskribenten för vårt upphandlingsteam som tog hem över 60 % av anbuden. 2 000 ord kan göra skillnad – om det är rätt ord.

Har kopierat!

6. Vision

Ibland behöver man strategiskt tänkande för att kunna se flera steg framåt och förutse vad som komma skall. Storbildstänkande innebär att man ständigt ifrågasätter om man är på rätt väg. Det kan gälla en destination som ligger långt fram i tiden. Dina analytiska färdigheter i en sådan framtida blick bör vara på topp och du måste kunna känna av pulsen på din marknad för att upptäcka eventuella förändringar som kan påverka din väg. 

Exempel

Upptäckte en kundhanteringstrend inom FinTech-området som gjorde det möjligt för oss att öka våra marknadsföringskontakter med 75 %."

Har kopierat!

7. Beslutsamhet

En viktig chefsegenskap är att kunna ta beslut i svåra frågor. Det är sällsynt att man hittar total konsensus i ett team, så beslutsamhet är en nyckelfärdighet. Människor följer en ledare för att de litar på deras omdöme - en ledare som vacklar och är ständigt osäker kommer inte att inspirera någon. Var modig, ta stora steg och fatta beslut utifrån bästa möjliga fakta och åsikter. 

Exempel

Vi hade bara en vecka på oss att fastställa den slutgiltiga varumärkesinriktningen, men alla arbetade natt och dag för att kunna fatta bästa möjliga beslut."

Har kopierat!

8. Förändringsledning

Att förstå sig på förändring, övervinna motstånd mot förändring och sedan genomföra ändringar är en ständig cykel av förnyelse och omvärdering för alla ledare. Ledarskapsförmågan inom förändringsledning kräver stark processorientering och en förmåga att förstå hur maskineriers olika kuggar förhåller sig till varandra. Det krävs en ledare för att driva igenom förändring och kommunicera visioner eftersom dessa processer sällan är helt utan hinder. Chefer inom affärsutveckling betonar gärna detta i sina cv:n.

Exempel

"Att få 60 % av teamet att byta tjänst efter en företagsfusion var inte enkelt, men vi återhämtade oss och överträffade vår budget inom fyra månader." 

Har kopierat!

9. Delegera

Ingen chef kan göra allt jobb helt själv och bara de sämsta försöker göra det. Om du har ett berg av jobb måste du förstå vem som är bäst lämpad att utföra det (och vem som tjänar på att göra det). Att delegera en svår uppgift till någon och vägleda hen i processen är ett av de bästa sätten att uppnå dina mål. Du behöver inte tala om vad hen ska göra, bara styra åt rätt håll och ge en knuff när så behövs. 

Exempel

"Vi behövde göra en kostnadsbesparing på 300 000 dollar. Innan budgetrundan tog vi med en upphandlingsexpert i teamet som tillsammans med oss lyckades uppnå en besparing på 425 000 dollar."

Har kopierat!

10. Påverka

Att ha inflytande och kunna påverka – det handlar om att förstå sig på sina människor och utnyttja deras motivation. Att övertala andra fungerar bäst om man försöker se saker ur de andras perspektiv. De bästa ledarna spenderar större delen av sin tid på att fundera ut lösningar ur omgivningens synvinkel. Att bygga nära relationer och vara tacksam mot alla inblandade kommer att ta dig långt.

Exempel

"Traditionellt sett hade försäljnings- och marknadsavdelningarna god kontakt, så vi bytte personal under en tremånadersperiod för att upptäcka och lära oss se ur ett annat perspektiv."

Har kopierat!
Bygg ditt cv på 15 minuter
Bygg ditt cv på 15 minuter
Använd professionella och beprövade cv-mallar som följer de exakta "cv-regler" som alla arbetsgivare är ute efter.
Skapa mitt cv
Dela denna artikel
Kompetenser
Rolf BaxRolf BaxKompetenser
Dela denna artikel
Fortsätt läsa
CV14 läst
Arbetslivserfarenhet
Arbetslivserfarenhet
CV14 läst
Personlig sammanfattning: Vad är det, varför är det viktigt och hur skriver man en?
Personlig sammanfattning: Vad är det, varför är det viktigt och hur skriver man en?
Karriär5 läst
Förmågan att lyssna aktivt och varför det är bra för din karriär
Förmågan att lyssna aktivt och varför det är bra för din karriär
CV31 läst
Hur man skriver ett cv
Hur man skriver ett cv
Bläddra allt
Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för användarna och för att utföra analyser och marknadsföring. Genom att använda vår webbplats godkänner du alla cookies i enlighet med vår Cookiepolicy och Integritetspolicy
Godkänna cookies