1. Exempel
 2. Psykolog
Skrivet av Paul DruryPaul Drury

Exempel på personligt brev Psykolog

Använd det här exemplet på personligt brev för Psykolog för att avrunda din ansökan och bli anställd snabbt– utan krångel och frustration. Det här exemplet har specialdesignats för ett jobb som Psykolog 2024. Dra fördel av våra förslag på termer och fraser samt våra experttips. Ladda ner det perfekta personliga brevet på bara några minuter.
5.0
Genomsnittlig bedömning
70 Exemplet har redan betygsatts
Exempel på personligt brev Psykolog
Redigera detta personliga brev

Som psykolog arbetar du med människors psykiska hälsa och ohälsa genom att förebygga, utreda, diagnostisera och behandla psykiska problem och sjukdomar. Trenden sedan början av 2000-talet har varit en ökad efterfrågan på psykologer och de senaste åren har psykologbristen bara tilltagit. Politiker talar alltmer om den psykiska ohälsan som en prioriterad fråga. Det betyder att det är relativt lätt att få jobb. Men det betyder inte att du inte behöver ett proffsigt cv och personligt brev. Även som legitimerad psykolog måste du visa vad du går för.

Vi på cvkungen.se hjälper dig gärna. Skapa välskrivna dokument med hjälp av våra  exempelmallar och skrivverktyg samt vår allmänna  guide

Vilka avsnitt ska ett personligt brev åt en psykolog innehålla?

Cvkungen.se har mängder av exempelbrev och guider på hemsidan - en perfekt resurs för arbetssökande inom alla branscher och i alla skeden av karriären. I den här guiden, och tillhörande exempelbrev, kommer vi att ta upp hur man väljer bäst  format, vilka avsnitt som ska ingå och hur man maximerar effekten av varje avsnitt åt en psykolog. Vi kommer också med tips och råd samt förklarar vilka misstag man bör undvika. 

Ditt personliga brev som psykolog bör innehålla följande avsnitt:

 • Rubrik. Börja med att ange dina kontaktuppgifter och datum på ett prydligt sätt.
 • Hälsningsfras. Här får du chansen att skapa lite personlig kontakt. Tilltala personalchefen eller rekryteraren med namn – det visar att du har gjort din research.
 • Inledning. Fånga läsarens uppmärksamhet genom att presentera dig själv på ett tilltalande sätt och dela din entusiasm för tjänsten.
 • Brödtext. Tänk på det här avsnittet som hjärtat i din berättelse. Dyk ner i relevanta erfarenheter, färdigheter och prestationer. Visa hur de stämmer överens med behoven, kraven och värderingarna för tjänsten och låt dem ge färg åt din professionella berättelse.
 • Sammanfattning. Avrunda din historia genom att sammanfatta dina kvalifikationer och upprepa ditt intresse för tjänsten. Glöm inte att ta med en ”call for action”, dvs en uppmaning till handling.
 • Underskrift. Avsluta med en standard hälsningsfras och ditt namn.

Kom ihåg att varje avsnitt av ditt personliga brev är en integrerad del av en sammanhållen berättelse om din professionella resa och passion för yrket. Sikta på ett kortfattat, överskådligt personligt brev som inte bara listar dina färdigheter utan också väver in dem i en fängslande berättelse som matchar jobbeskrivningen. Du kan hitta layouttips och råd om tonfall och stil i vår omfattande allmänna  guide om att skriva personliga brev.

Anpassningsbart exempel på personligt brev åt en psykolog

Bästa Henrik Lövgren,

Efter att ha avslutat psykologprogrammet gjorde jag min PTP på Barn- och elevhälsoenheten i Uppsala. Enhetens verksamhetsområde spänner över det specialpedagogiska, medicinska, sociala och psykologiska området. Barn- och elevhälsan har en rådgivande och konsulterande roll på individ-, grupp- och organisationsnivå. Psykologteamet består av fyra psykologer.

Samarbetet i psykologteamet skapar goda förutsättningar att utvecklas, även på ett personligt plan, och att utveckla elevhälsoarbetet. Teamet har regelbundet handledning i grupp för yrkesutveckling och konsultation. Som psykolog bidrar jag i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling med målet att alla elever ska nå kunskapsmålen. 

Till arbetsuppgifterna hör: 

 • Med psykologisk kompetens stödja det pedagogiska arbetet och den övergripande planeringen av elevhälsan.
 • Ha ett nära samarbete med pedagoger och arbetslag i för att kunna bidra till tidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd.
 • Ge handledning och konsultation till skolans personal.
 • Genomföra kartläggningar, utredningar och göra bedömningar av enskilda elever i syfte att, från ett psykologiskt perspektiv, bidra med förståelse vid inlärningsproblem.
 • Medverka vid olika typer av samtal/konsultationer med föräldrar, elever och skolpersonal.
 • Bidra med kompetens och stöd i samband med krishantering.


Tillsammans med psykologteamet och andra yrkespersoner i barn- och elevhälsan har jag också deltagit i planering, samordning och genomförande av olika utbildningsinsatser. Jag har stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, även utanför psykologrummet. Som student arbetade jag flera somrar som segelinstruktör och ledare på kollo. Jag är en stabil och flexibel person med förmåga att hitta kreativa lösningar. 
Jag förstår att ert skoldistrikt står inför stora utmaningar, men jag känner mig redo att axla dessa. 

Hoppas få chansen att få komma på intervju och presentera mig närmare.

Med vänlig hälsning,
Maria Hellgren

Har kopierat!

Inledning i ett personligt brev åt en psykolog

Som psykolog är du intresserad av människor och hur vi fungerar i olika sammanhang. En psykolog arbetar både med att behandla och förebygga psykiska problem och sjukdomar. Samtidigt ingår det i arbetet att stödja, vägleda och motivera. Förutom din  utbildning är dina viktigaste verktyg som psykolog du själv och din förmåga för att förstå och hjälpa andra.

Psykologer gör utredningar och föreslår åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö. Du kan arbeta inom allt från statliga myndigheter, kommuner och landsting till den privata sektorn. Efterfrågan på psykologer är för närvarande mycket stor, och trots att det tillkommit nya lärosäten och intaget av studenter har ökat, kommer bristen troligen bara öka de närmsta åren. Konkurrensen är ännu mindre för erfarna psykologer. 

Men självfallet är det viktigt att presentera sig på ett professionellt sätt när man söker jobb som (legitimerad) psykolog. Läs vår  guide och följ våra tips för att göra bästa möjliga intryck. 

Skriva brödtexten i ett personligt brev åt en psykolog

Efter rubriken, hälsningsfrasen och inledningen kommer den så kallade brödtexten. Följ en tydlig struktur när du skriver:

 • Lyft fram dina färdigheter och erfarenheter.
 • Visa varför just du är en perfekt kandidat för tjänsten och företaget.
 • Få till en imponerande sammanfattning.
 • Avsluta med en övertygande uppmaning som gör rekryteraren angelägen om att kontakta dig.
Gör så här
 • Använd professionellt utformad formgivning och verktyg som har testats av personalchefer och ansökningshanterinssystem (ATS)
Gör inte så här
 • Använd old-school textredigeringsprogram som tar timmar av arbete och ofta är oförenliga med arbetsgivarens programvara.

Varför just du är lämplig för tjänsten (färdigheter & erfarenhet)

I brödtexten, det vill säga det mittersta avsnittet, ska du framhäva alla viktiga egenskaper som gör dig till den perfekta kandidaten för tjänsten och företaget/organisationen. Ditt mål är att bevisa att du har rätt utbildning, kompetens och erfarenhet. Här ska du visa hur utomordentligt kvalificerad du är för jobbet:

Erfarenhet: Om ditt viktigaste ”försäljningsargument” är många års erfarenhet inom vårdsektorn är det förstås det du ska accentuera. 

Utbildning: Men om du är en nyutexaminerad psykolog, betona utbildningen och den PTP-tjänst du gjort.

Legitimation: Psykologer är specialister i psykologi, med fem års högskoleutbildning och ett års praktisk tjänstgöring (PTP) som leder fram till den legitimation som Socialstyrelsen utfärdar. 

Specialisering: Psykologer kan dessutom specialisera sig ytterligare inom Arbetslivets psykologi, Pedagogisk psykologi eller Klinisk psykologi. 

Experttips

I ditt cv presenterar du förstås dina tidigare jobb och du gör det med en punktlista som accentuerar dina bedrifter på varje respektive tjänst. Men i ditt personliga brev får du chansen att komplettera och utöka, till exempel genom att berätta en historia om en utmaning du stod inför och hur du hanterade den. Var specifik om dina jobbrelaterade bedrifter och använd fakta och siffror när du kan. 

Se till att det personliga brevet matchar tjänsten/företaget

Det är viktigt att du skräddarsyr ditt personliga brev efter varje specifik tjänst. Lusläs jobbannonsen, googla organisationen eller företaget. Anpassa texten efter den specifika tjänsten. Se till att du matchar kraven och förväntningarna i beskrivningen och fokusera på dina starka sidor som kan vara till nytta för det specifika jobbet. Ge exempel på hur dina värderingar och erfarenheter stämmer överens med dessa aspekter, och visa att du inte bara passar för tjänsten utan också inom organisationen och teamet, både vad det gäller värderingar och “feeling”.

Anpassningsbart exempel på brödtext i det personliga brevet

Samarbetet i psykologteamet skapar goda förutsättningar att utvecklas, även på ett personligt plan, och att utveckla elevhälsoarbetet. Teamet har regelbundet handledning i grupp för yrkesutveckling och konsultation. Som psykolog bidrar jag i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling med målet att alla elever ska nå kunskapsmålen. 

Till arbetsuppgifterna hör: 

 • Med psykologisk kompetens stödja det pedagogiska arbetet och den övergripande planeringen av elevhälsan.
 • Ha ett nära samarbete med pedagoger och arbetslag i för att kunna bidra till tidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd.
 • Ge handledning och konsultation till skolans personal.
 • Genomföra kartläggningar, utredningar och göra bedömningar av enskilda elever i syfte att, från ett psykologiskt perspektiv, bidra med förståelse vid inlärningsproblem.
 • Medverka vid olika typer av samtal/konsultationer med föräldrar, elever och skolpersonal.
 • Bidra med kompetens och stöd i samband med krishantering.


Tillsammans med psykologteamet och andra yrkespersoner i barn- och elevhälsan har jag också deltagit i planering, samordning och genomförande av olika utbildningsinsatser. Jag har stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, även utanför psykologrummet. Som student arbetade jag flera somrar som segelinstruktör och ledare på kollo. Jag är en stabil och flexibel person med förmåga att hitta kreativa lösningar. 
Jag förstår att ert skoldistrikt står inför stora utmaningar, men jag känner mig redo att axla dessa. 

Har kopierat!

Sammanfattning och call-to-action

Du har gjort ett utmärkt jobb med att skapa starka argument för varför du förtjänar tjänsten, nu är det dags att avsluta brevet och skicka det. Det bästa sättet att avsluta med är en ”call-to-action”, det vill säga en uppmaning till handling. I denna mening visar du upp din passion och entusiasm för jobbet och på ett proffsigt sätt ber du personalchefen att ta kontakt. Avrunda med en standardfras som "Med vänlig(a) hälsning(ar)" och ditt namn. 

Viktiga punkter

 • Ett välskrivet personligt brev kan vara avgörande för att få ett jobb i en bransch där förväntningarna är höga och pressen stor.
 • Att skräddarsy ditt personliga brev för varje enskild tjänst du söker är ett av de bästa sätten att sticka ut bland de andra kandidaterna.
 • Följ en beprövad indelning så att texten blir estetiskt tilltalande och lättläst.
 • Skapa ett band med arbetsgivaren genom att visa förståelse för de utmaningar som organisationen står för.
 • Använd professionella designverktyg för att undvika vanliga misstag med layouten och se till att det personliga brevet ser snyggt och proffsigt ut.

Cvkungen.se förenklar skrivprocessen med proffsigt designade verktyg som hjälper dig att skapa ett personligt brev på bara några minuter! Som inspiration erbjuder vi också många yrkesspecifika exempel på personliga brev, skrivguider, anpassningsbara mallar och massor med praktiska råd.

Nu är du redo att söka ditt drömjobb. 

Sammanställ ditt personliga brev på 15 minuter
Sammanställ ditt personliga brev på 15 minuter
Se till att just du och din ansökan sticker ut. Använd våra proffsiga mallar för personliga brev så får du drömjobbet.
Skapa ett personligt brev

Gratis professionellt utformade mallar

CVkungen.se är den ledande karriärbyggaren online där över 10 miljoner CV:n och personliga brev har skapats
4 av 5
baseras på 3 083 recensioner på Trustpilot
Använd denna mallStockholm cover_letter template
Stockholm
1 400 000 användare valde denna mall
Använd denna mallNew York cover_letter template
New York
440 000 användare valde denna mall
Använd denna mallWien cover_letter template
Wien
120 000 användare valde denna mall
Använd denna mallSydney cover_letter template
Sydney
160 000 användare valde denna mall
Använd denna mallLondon cover_letter template
London
280 000 användare valde denna mall
Använd denna mallDublin cover_letter template
Dublin
240 000 användare valde denna mall
Använd denna mallMoskva cover_letter template
Moskva
62 000 användare valde denna mall
Använd denna mallAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150 000 användare valde denna mall
Använd denna mallMadrid cover_letter template
Madrid
150 000 användare valde denna mall
Använd denna mallSantiago cover_letter template
Santiago
140 000 användare valde denna mall
Använd denna mallSingapore cover_letter template
Singapore
52 000 användare valde denna mall
Använd denna mallOslo cover_letter template
Oslo
56 000 användare valde denna mall
Använd denna mallKapstaden cover_letter template
Kapstaden
7 700 användare valde denna mall
Använd denna mallParis cover_letter template
Paris
35 000 användare valde denna mall
Använd denna mallBerlin cover_letter template
Berlin
92 000 användare valde denna mall
Använd denna mallGenève cover_letter template
Genève
3 300 användare valde denna mall
Använd denna mallVancouver cover_letter template
Vancouver
45 000 användare valde denna mall
Använd denna mallTokyo cover_letter template
Tokyo
61 000 användare valde denna mall
Använd denna mallMilano cover_letter template
Milano
51 000 användare valde denna mall
Använd denna mallLissabon cover_letter template
Lissabon
29 000 användare valde denna mall
Använd denna mallBarcelona cover_letter template
Barcelona
29 000 användare valde denna mall
Använd denna mallKöpenhamn cover_letter template
Köpenhamn
22 000 användare valde denna mall
Använd denna mallChicago cover_letter template
Chicago
19 000 användare valde denna mall
Använd denna mallRio cover_letter template
Rio
29 000 användare valde denna mall
Använd denna mallRom cover_letter template
Rom
5 500 användare valde denna mall
Använd denna mallBoston cover_letter template
Boston
17 000 användare valde denna mall
Använd denna mallToronto cover_letter template
Toronto
100 000 användare valde denna mall
Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för användarna och för att utföra analyser och marknadsföring. Genom att använda vår webbplats godkänner du alla cookies i enlighet med vår Cookiepolicy och Integritetspolicy
Godkänna cookies