1. Exempel
 2. Svensklärare
Skrivet av Anna MuckermanAnna Muckerman

Exempel på personligt brev Svensklärare

Använd det här exemplet på personligt brev för Svensklärare för att avrunda din ansökan och bli anställd snabbt– utan krångel och frustration. Det här exemplet har specialdesignats för ett jobb som Svensklärare 2024. Dra fördel av våra förslag på termer och fraser samt våra experttips. Ladda ner det perfekta personliga brevet på bara några minuter.
4.3
Genomsnittlig bedömning
57 Exemplet har redan betygsatts
Exempel på personligt brev Svensklärare
Redigera detta personliga brev

Som svensklärare är du expert på att dissekera ordföljd och meningsbyggnad, rätta grammatikfel och se till att det aldrig finns några stavfel i en text. Med dina talanger och din utbildning har du många av de färdigheter som behövs för att skriva ett perfekt personligt brev åt en svensklärare.

Vi är här för att fylla i de luckor som finns kvar - det som chefen verkligen vill veta om din kompetens och din undervisningsstil, hur man överlistar besvärliga ATS-program och vilket format som passar bäst till ditt personliga brev. Med över 125 skrivguider och exempel på personliga brev är Cvkungen.se en guldgruva för arbetssökande inom alla områden och på alla erfarenhetsnivåer. Denna guide, tillsammans med vårt exempel på personligt brev åt en svensklärare, visar hur du:

 • Väljer rätt format för ett personligt brev som svensklärare.
 • Skriver en övertygande inledning, brödtext och avslutning.
 • Undviker många av de vanliga misstag som gör att kandidater avvisas.

Bästa formatet för ett personligt brev som svensklärare

Du kommer inte bli förvånad över vilka avsnitt som bör ingå i det personliga brevet - det är precis desamma som i en skoluppsats! Här är vad du behöver:

 • Rubrik
 • Hälsningsfras
 • Inledning
 • Mellanstycke (brevets brödtext)
 • Avslutning (slutsats och uppmaning till handling)

Du hittar ännu fler tips i vår omfattande guide för personliga brev.

Titta på exemplet på personligt brev för svensklärare nedan och skräddarsy det.

Anpassningsbart exempel på personligt brev

Bästa Karen Brown,
 

De senaste 25 åren har jag undervisat i engelska på internationella (grund- och gymnasie)skolor över hela världen. Nu när jag återvänder till mitt hemland Sverige letar jag efter en lärartjänst som gör att jag kan fortsätta med min passion. Mina elever har främst varit i åldrarna 12-16 år, men jag har även undervisat yngre barn samt vuxna. Oavsett om en elev studerar för att bli flerspråkig, vill ta ett certifikat eller bara vill förbättra sitt uttal eller ordförråd, så har jag en rad passande undervisningsmetoder i min verktygslåda.

Mer än hälften av min karriär ägnades åt att undervisa elever på internationella skolor, så jag förstår dynamiken i en inlärningsmiljö med global prägel. Dina vuxna elever är givetvis mycket motiverade, vilket innebär att kvaliteten på undervisningen måste vara exceptionellt hög.

Under pandemin skapade jag en online språkfärdighetskurs för elever på högstadie- och gymnasienivå som antogs av 100 skolor över hela världen. Jag hoppas kunna bidra till din verksamhet med mina kreativa talanger.

Jag har undervisat klasser på mellan 10-35 personer, men jag föredrar små grupper vilket verkar vara din standard. Jag försöker alltid erbjuda varje specifik elev så mycket individuell uppmärksamhet som möjligt inom ramen för läro-/lektionsplanen. Jag ger hemuppgifter i enlighet med elevernas utvecklingsbehov snarare än vad en övningsbok föreskriver.

Jag vill gärna dela med mig av min erfarenhet och min kompetens. Om möjligt ger jag gärna en provlektion för att ge dig en uppfattning om mitt arbetssätt.

 

Med vänliga hälsningar,

Laura Davids

Har kopierat!

Rubrik

Rubriken i ditt personliga brev som svensklärare är rätt ställe att fånga chefens uppmärksamhet och presentera ditt namn och din kontaktinformation på ett tydligt sätt. Glöm inte att ta med ditt telefonnummer och din e-postadress, tillsammans med eventuella relevanta länkar till sociala medier.

Tänk på ATS

Applicant Tracking Systems, även kända som ATS eller ansökningsspårningssystem, skannar jobbansökningar på jakt efter nyckelord och jämför dem med de andra kandidaternas texter. Endast de högst rankade ansökningarna skickas vidare till chefens skrivbord. Några möjliga nyckelord att inkludera i ditt personliga brev är “e-post”, “telefon” eller företagets namn.

Syftet med rubriken i det personliga brevet: Gör det enkelt för chefen att kontakta dig och lägg gärna till lite attraktiv design i ditt brev.

Hälsningsfras

Hälsningsfrasen i det personliga brevet är där du tilltalar personen som läser ditt brev. Eftersom hela poängen med detta dokument är att skapa personlig kontakt, är det viktigt att göra lite research om vem som kommer att läsa ditt personliga brev som svensklärare.

Om du söker till en viss skola är "Bästa" följt av rektorns korrekta titel och (för- och efter)namn ett säkert kort. Om du söker till stora utbildningsorganisationer (utomlands) kan en allmännare hälsning som “Bästa (+ företagets eller institutionens namn) rekryteringsteam" eller liknande passa bättre.

Syftet med hälsningsfrasen i det personliga brevet: Tilltala brevmottagaren vid namn för att skapa lite personlig kontakt.

Inledning i

Inledningen på ditt personliga brev som svensklärare är förmodligen den viktigaste meningen på sidan. Många personalchefer kommer att fatta ett beslut om huruvida de ska fortsätta läsa eller inte efter bara några sekunder, vilket innebär att din inledning måste vara övertygande från första stund.

Lyckligtvis finns det många sätt att göra det på. För lärare med tidigare erfarenhet är en anekdot om framgångar i klassrummet ofta ett bra sätt att börja på. Du kan också välja att börja med lite statistik eller ett personligt uttalande om dina mål och vad som motivaterar dig.

Syftet med inledningen i det personliga brevet: Fånga läsarens uppmärksamhet med en anekdot, lite statistik eller ett uttalande som uppmuntrar dem att fortsätta läsa ditt brev.

Nedan hittar du inledningen från vårt exempelbrev.

Anpassningsbart exempel på inledning i det personliga brevet

Bästa Karen Brown,

De senaste 25 åren har jag undervisat i engelska på internationella (grund- och gymnasie)skolor över hela världen. Nu när jag återvänder till mitt hemland Sverige letar jag efter en lärartjänst som gör att jag kan fortsätta med min passion. Mina elever har främst varit i åldrarna 12-16 år, men jag har även undervisat yngre barn samt vuxna. Oavsett om en elev studerar för att bli flerspråkig, vill ta ett certifikat eller bara vill förbättra sitt uttal eller ordförråd, så har jag en rad passande undervisningsmetoder i min verktygslåda.

Har kopierat!

Mellanpartiet i det personliga brevet (brödtexten)

Brödtexten i ditt personliga brev som svensklärare är där du har mest utrymme att presentera dina bedrifter, färdigheter och skälen till varför du tror att du är en idealisk kandidaten för tjänsten. Här kan du göra det mer detaljerat än i ditt cv.

Även om du vill undvika att verka arrogant, vill du framhäva dina starka sidor och prestationer här så att rektorn eller chefen kan se vilken påverkan du skulle ha i ett klassrum.

Om du söker ett jobb utomlands kanske du vill prata om dina unika kvalifikationer för det land eller den situation där du kommer att arbeta, t.ex. att du talar det lokala språket eller har bott i regionen tidigare.

Hur långt ska mitt personliga brev vara?
I regel bör ett personligt brev vara mellan 300-500 ord. Med så lite utrymme måste du uttrycka dig kort och koncist. Prioritera exempel, anekdoter och detaljer som relaterar direkt till den typ av undervisning du kommer att stöta på i tjänsten du söker.

Syftet med brödtexten i ditt ansökningsbrev: Ge rekryteraren provsmak på dina förmågor och din personlighet som svensklärare, visa dem varför du passar för den specifika lediga tjänsten.

Låt brödtexten i vårt exempel som kan fungera som guide för ditt eget.

Anpassningsbart exempel på brödtext i ett personligt brev

Mer än hälften av min karriär ägnades åt att undervisa elever på internationella skolor, så jag förstår dynamiken i en inlärningsmiljö med global prägel. Dina vuxna elever är givetvis mycket motiverade, vilket innebär att kvaliteten på undervisningen måste vara exceptionellt hög.

Under pandemin skapade jag en online språkfärdighetskurs för elever på högstadie- och gymnasienivå som antogs av 100 skolor över hela världen. Jag hoppas kunna bidra till din verksamhet med mina kreativa talanger.

Jag har undervisat klasser på mellan 10-35 personer, men jag föredrar små grupper vilket verkar vara din standard. Jag försöker alltid erbjuda varje specifik elev så mycket individuell uppmärksamhet som möjligt inom ramen för läro-/lektionsplanen. Jag ger hemuppgifter i enlighet med elevernas utvecklingsbehov snarare än vad en övningsbok föreskriver.

Har kopierat!

Hur man avslutar ett personligt brev som svensklärare (sammanfattning och avslutning)

Nu när det svåraste är avklarat vill du avsluta ditt ansökningsbrev som svensklärare på ett positivt sätt och lämna chefen med en önskan att få veta mer. Gör det genom att skapa en så kallad “call-to-action”.

Det är en mening som uttrycker din entusiasm för tjänsten och stimulerar rekryteraren att höra av sig - utan att låta förmäten. Du kan eventuellt lämna din e-post och ditt telefonnummer igen, om utrymme finns.

Avsluta sedan artigt. "Vänliga hälsningar" eller "Med vänlig hälsning" fungerar alltid bra.

Syftet med avslutningen på ditt personliga brev: Skapa en effektiv “call-to-action” som uppmuntrar chefen att arrangera en intervju. Avsluta artigt och positivt.

Titta på avslutningen i vårt exempel för svensklärare nedan.

Anpassningsbart exempel på sammanfattning och avslutning

Jag vill gärna dela med mig av min erfarenhet och min kompetens. Om möjligt ger jag gärna en provlektion för att ge dig en uppfattning om mitt arbetssätt.
 

Med vänliga hälsningar,

Laura Davids

Har kopierat!

Ansökningsbrev för svensklärare utan erfarenhet

Ibland räcker ett fast grepp om det svenska språket för att komma igång som svensklärare, speciellt när det gäller att undervisa svenska för nyanlända. Om det gäller dig, leta efter överförbara färdigheter i tidigare tjänster och använd ditt personliga brev för att framhäva hur du enkelt kan anpassa dig till den nya tjänsten.

Ditt personliga brev är också rätt ställe att fokusera på eventuella personlighetsdrag eller specifika talanger som gör dig lämplig för rollen. Tålamod, entusiasm och uthållighet till exempel. Och om du planerar att undervisa utomlands eller i en helt ny miljö kan ditt intresse för det lokala språket och kulturen också göra dig till en utmärkt kandidat.

Vanliga misstag i personliga brev för svensklärare (och hur man undviker dem)

 • Ett (alltför) allmänt brev: Ett bra personligt brev är aldrig en standardlösning. Även om grunderna i att undervisa ett språk är desamma måste du ändå visa arbetsgivaren att du är intresserad av deras lediga tjänst. Gör det genom att prata om deras specifika behov och situation och referera till färdigheter eller ansvar som anges i platsannonsen.
 • Layoutmisstag: Layouten och utformningen av ditt personliga brev behöver inte vara komplicerad, men den måste vara attraktiv och proffsig. Rubriken spelar en stor roll, så det är en bra idé att använda en mall för personliga brev om du behöver hjälp.
 • Inte tillräckligt med kvantifierbar information: Inom utbildningsbranschen används alltid siffror och statistik för att mäta framsteg. Ditt personliga brev bör visa upp en balans mellan din passion för undervisning och verkliga resultat du uppnått för elever och skola/institut. Se till att använda kvantifierbara data där så är möjligt.

Viktiga lärdomar

 • Ditt personliga brev är rätt ställe att visa arbetsgivaren hur du är som svensklärare och vilka resultat du kan uppnå i deras tjänst.
 • Se till att uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter i en attraktiv rubrik.
 • Inledningen i ditt personliga brev bör vara full av energi och entusiasm för tjänsten.
 • Använd brödtexten för att presentera fler anekdoter och exempel på ditt arbete i klassrummet.
 • Titta på vårt anpassningsbara exempel på personligt brev för svensklärare för fler idéer om hur du skapar ett bra upplägg.
   
Sammanställ ditt personliga brev på 15 minuter
Sammanställ ditt personliga brev på 15 minuter
Se till att just du och din ansökan sticker ut. Använd våra proffsiga mallar för personliga brev så får du drömjobbet.
Skapa ett personligt brev

Gratis professionellt utformade mallar

CVkungen.se är den ledande karriärbyggaren online där över 10 miljoner CV:n och personliga brev har skapats
4 av 5
baseras på 3 068 recensioner på Trustpilot
Använd denna mallStockholm cover_letter template
Stockholm
1 400 000 användare valde denna mall
Använd denna mallNew York cover_letter template
New York
430 000 användare valde denna mall
Använd denna mallWien cover_letter template
Wien
110 000 användare valde denna mall
Använd denna mallSydney cover_letter template
Sydney
150 000 användare valde denna mall
Använd denna mallLondon cover_letter template
London
270 000 användare valde denna mall
Använd denna mallDublin cover_letter template
Dublin
230 000 användare valde denna mall
Använd denna mallMoskva cover_letter template
Moskva
60 000 användare valde denna mall
Använd denna mallAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150 000 användare valde denna mall
Använd denna mallMadrid cover_letter template
Madrid
140 000 användare valde denna mall
Använd denna mallSantiago cover_letter template
Santiago
130 000 användare valde denna mall
Använd denna mallSingapore cover_letter template
Singapore
50 000 användare valde denna mall
Använd denna mallOslo cover_letter template
Oslo
54 000 användare valde denna mall
Använd denna mallKapstaden cover_letter template
Kapstaden
7 500 användare valde denna mall
Använd denna mallParis cover_letter template
Paris
34 000 användare valde denna mall
Använd denna mallBerlin cover_letter template
Berlin
90 000 användare valde denna mall
Använd denna mallGenève cover_letter template
Genève
3 200 användare valde denna mall
Använd denna mallVancouver cover_letter template
Vancouver
44 000 användare valde denna mall
Använd denna mallTokyo cover_letter template
Tokyo
59 000 användare valde denna mall
Använd denna mallMilano cover_letter template
Milano
49 000 användare valde denna mall
Använd denna mallLissabon cover_letter template
Lissabon
28 000 användare valde denna mall
Använd denna mallBarcelona cover_letter template
Barcelona
28 000 användare valde denna mall
Använd denna mallKöpenhamn cover_letter template
Köpenhamn
22 000 användare valde denna mall
Använd denna mallChicago cover_letter template
Chicago
19 000 användare valde denna mall
Använd denna mallRio cover_letter template
Rio
28 000 användare valde denna mall
Använd denna mallRom cover_letter template
Rom
5 300 användare valde denna mall
Använd denna mallBoston cover_letter template
Boston
17 000 användare valde denna mall
Använd denna mallToronto cover_letter template
Toronto
100 000 användare valde denna mall
Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för användarna och för att utföra analyser och marknadsföring. Genom att använda vår webbplats godkänner du alla cookies i enlighet med vår Cookiepolicy och Integritetspolicy
Godkänna cookies