1. Blogg
 2. Karriär
 3. Hur man skriver ett uppsägningsbrev (och andra tips hur man säger upp sig på ett elegant sätt)
Skrivet av Karl KahlerKarl Kahler

Hur man skriver ett uppsägningsbrev (och andra tips hur man säger upp sig på ett elegant sätt)

17 läst
Hur man skriver ett uppsägningsbrev (och andra tips hur man säger upp sig på ett elegant sätt)
Lär dig varför bra uppsägningsbrev är viktiga och hur man skriver sådana samt ta en titt på våra gratis exempel

Det första man ska tänka på: En egen begäran om uppsägning är en formell handling som avbryter det avtal du ingått med arbetsgivaren när du blev anställd. Det är viktigt att du vet hur lång uppsägningstid du har och att du tydligt anger vilken dag du vill sluta. Men utöver det, handlar det om att vara respektfull mot arbetsgivaren och om att inte skada sitt rykte.

När du säger upp dig, har du förhoppningsvis redan ett nytt jobb på gång. Men om den nya tjänsten inte är det ultimata drömjobbet, kommer du förmodligen söka jobb igen. Och framtida arbetsgivare kanske insisterar på att ringa dina tidigare arbetsgivare för referenser, vare sig du vill det eller ej. Du kanske också vill be din chef om ett rekommendationsbrev som du kan använda i framtiden.

Så även om du hatar ditt nuvarande jobb, är det bäst att lämna det på ett elegant sätt. Ditt yrkesmässiga rykte kanske känns irrelevant för dig personligen, tills det ”hamnar på villovägar”. För det händer. På riktigt. Även om man säger upp sig från ett ”simpelt” jobb är det viktigt att uppföra sig. Det kan vara svårt att ”tvätta bort fläckarna” från en dålig uppsägning. Det betyder att om du vill behålla ditt goda rykte, så är det en dålig idé att säga till dina nuvarande chefer att de kan ”dra åt skogen”.

Du kan dessutom ha rätt till ett avgångsvederlag, semesterpengar, sjukvårds- pensions- eller andra förmåner. Det kan hända att du behöver en hjälpsam person på personalavdelningen. En insatt person som kan förklara vad du ska göra för att, till exempel, behålla dina pensionsförmåner eller förlänga din sjukförsäkring. Vill du VERKLIGEN be din chef dra något gammalt över sig? Och förväntar du dig att hen sedan ska samarbeta för att underlätta för dig att lämna jobbet?

Även om du har behandlats väldigt illa på ditt nuvarande jobb, svälj bitterheten, bete dig som en stand-up professionell och satsa på ett trevligt avslut. På lång sikt kommer du vara glad att du gjorde det.

Ta reda på vilka regler som gäller

Om du av någon anledning vill sluta på ditt jobb, bör du först undersöka vilka regler som gäller.

Uppsägningstid

Du får bestämma dig för vid vilken tidpunkt du vill sluta. När du har kommit fram till vilket datum som passar bäst, kanske beroende på när du ska börja på ett nytt jobb, behöver du undersöka vilken uppsägningstid du har.

Hur lång uppsägningstid du har varierar. beroende på om det finns kollektivavtal eller inte, vad som står i ditt anställningsavtal och vilken anställningsform du har. 

Uppsägningstiden är enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) alltid minst en månad, oavsett om du säger upp dig själv eller om du blir uppsagd. Om det finns ett kollektivavtal kan uppsägningstiden vara längre. Kontrollera om det finns en uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal och om det finns ett kollektivavtal som gäller för dig. Om det inte anges någon uppsägningstid i ditt anställningsavtal eller om anställningsavtalet hänvisar till kollektivavtalet så gäller reglerna i det aktuella kollektivavtalet. Om din uppsägningstid enligt ditt anställningsavtal skiljer sig från den som anges i kollektivavtalet kan du kontakta ditt fackförbund, om du är med i något fack, för rådgivning. Även om du inte är medlem i ett fack kan ett kollektivavtal som din arbetsgivaren har undertecknat gälla för dig.

Uppsägningstiden är normalt mellan 1 och 3 månader.

Uppsägningstiden räknas från den dagen du säger upp dig. Om du har 1 månads uppsägningstid och om du säger upp dig till exempel den 1 maj, så upphör din anställning vid arbetsdagens slut den 1 juni. Om motsvarande datum saknas i efterföljande månad, så löper uppsägningstiden ut den sista dagen i den månaden. Detta betyder att om du säger upp dig den 31 mars, så blir din sista arbetsdag den 30 april.

A-kassa/inkomstförsäkring

Om du blir arbetslös på grund av egen uppsägning kan din a-kassa komma att stänga av dig från rätt till ersättning i en tid. För att detta inte ska ske krävs det att du kan bevisa att du hade giltiga skäl för uppsägningen. Om du inte kan bevisa detta, eller om du inte har giltiga skäl, kommer du att vara utan ersättning från a-kassan i cirka 10 veckor. Om du har en inkomstförsäkring via ditt fackförbund (t.ex. Unionen) ersätter den dig inte heller för din arbetslöshet så länge du inte får ersättning från a-kassan.

Exempel på giltiga skäl till egen uppsägning: 

 • Din arbetsplats flyttar så pass långt bort att du inte kan dag- eller veckopendla.
 • Du blir sjuk av ditt arbete och kan inte bli omplacerad.
 • Du blir utsatt för mobbning på din arbetsplats.
 • Du får inte din lön utbetald.

Om du blir arbetslös på grund av egen uppsägning måste du registrera dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb, precis som när du har blivit uppsagd av din arbetsgivare. 

Mall för avskedsbrev

Låt oss i detalj visa hur man går tillväga för att skriva ett proffsigt uppsägningsbrev och låt oss ta en första titt på en effektiv mall (för att visa att analysen fungerar i praktiken). De grundläggande delarna i ett uppsägningsbrev:

 • Rubrik med ditt namn och din kontaktinformation
 • Mottagarens namn, företag och adress
 • Datum
 • Hälsningsfras
 • Första stycket: Introducera din uppsägning
 • Andra stycket: Uttrycka din tacksamhet för din tid på företaget
 • Tredje stycket: Erbjuda hjälp vid övergången (lära upp ersättare etc.)
 • Valfritt: Skälet till uppsägningen
 • Avslutning

Exempel på uppsägningsbrev

Innan vi går in på detaljer, låt oss titta på ett exempel på ett proffsigt uppsägningsbrev:

Exempel

2021-01-30

Bästa Maria,

I och med detta brev meddelar jag att jag önskar avsluta min anställning som [jobbtitel] på [företagsnamn]. Jag ser verkligen inte fram emot att sluta, men min fru och jag har en längre tid planerat att flytta norrut, och nu har jag hittat en passande tjänst i Luleå. I enlighet med mitt anställningsavtal kommer jag att arbeta min sista dag den [datum för sista arbetsdag].

Jag har trivts oerhört bra på [företag] och vårt samarbete har varit positivt, både personligen och yrkesmässigt. Jag har lärt mig mycket av ditt medkännande ledarskap. Tack för en mycket fin tid och jag hoppas att jag kan använda dig som referens i framtiden.

Jag ställer naturligtvis gärna upp vid rekrytering, anställning eller upplärning av min ersättare.

Vem vet korsas våra vägar igen i framtiden. Jag önskar dig, teamet och företaget all lycka.

Vänliga hälsningar,

Tobias Hansson

Har kopierat!

Uppsägningsbrev, exempel och indelning

Här är några tips på hur man skriver ett uppsägningsbrev med korrekt indelning och format.

Rubrik

Rubriken högst upp på sidan (även kallat ”brevhuvud”) ska innehålla ditt namn, din adress, telefonnummer och e-postadress.

Du kanske redan har ett färdigt brevhuvud till ett cv eller personligt brev som du använder när du söker jobb. Syftet är detsamma: här finns de uppgifter som mottagaren behöver för att komma i kontakt med dig.

I princip är det bäst att använda ditt privata telefonnummer och din privata e-postadress. Dina jobbnummer- och adresser kommer ju snart att inaktiveras. Tänk på att ditt uppsägningsbrev antagligen kommer att sparas i flera år. Företaget kan behöva kontakta dig i framtiden med information som är viktig för dig.

Mottagare

Till vänster under rubriken skriver du din chefs namn och tjänstetitel plus företagets namn och adress. På samma sätt som om du skulle adressera ett kuvert. Du kanske också vill ta med mottagarens e-postadress och telefonnummer.

Det visar att du levererade brevet till rätt person. Och om det i framtiden uppstår några frågor om din uppsägning, blir det enklare för kontaktpersonen att se vem som fick brevet.

Datum

Infoga en blankrad under mottagarens namn och adress och sedan dagens datum (då du skickar brevet).

Även om det kan verka onödigt i dagens elektronisk kommunikation, då allt dateras automatiskt, kan datumet du uppgav bli en juridisk eller avtalsenlig fråga, så hoppa inte över det.

Hälsningsfras

På svenska använder vi sällan ”herr/fru”, (akademiska) titlar eller liknande, inte ens i formella affärsbrev. Det räcker bra med ”Bästa” och för- och efternamn.

Första stycket

Det första stycket kan vara kort och koncist. Det är inte oförskämt. Du talar om att du vill avsluta din anställning som X på företag Y från och med datum Z.

Med andra ord, du behöver inte smussla med nyheterna. Men kanske vill du ändå tona ner beskedet med några vänliga ord.

Här kommer ett exempel på en bra inledning:

Exempel på uppsägningsbrev, första stycket

Efter åtta fina år på detta förträffliga företag måste jag nu tyvärr meddela att jag om fyra veckor avslutar min anställning som programvaruutvecklare på IBM. Min sista arbetsdag blir den 1 mars 2021.

Har kopierat!

Observera att du inte alls måste uttrycka några ångerkänslor eller berömma företaget du lämnar. Men det finns sätt att mildra beskedet som kanske är en chock för din chef. Du känner till din situation (och dina överordnade) bättre än någon annan, och om du vill lämna företaget på ett sympatiskt sätt, är det värt besväret att formulera sig väl.

Experttips

Vissa uppsägningsbrev är vaga när det gäller datum. Betyder ”jag slutar” den sista arbetsdagen eller första dagen som du inte dyker upp igen? Det är bättre att vara explicit. Bestäm när du vill sluta och kontrollera hur lång uppsägningstid du har.

Andra stycket

I det andra stycket i uppsägningsbrevet kan du uttrycka din tacksamhet för att du har fått möjligheten att arbeta på företaget. Du kanske vill nämna hur mycket du har lärt dig, hur roligt det har varit att arbeta där, eller hur mycket du kommer att sakna jobbet.

Ett exempel:

Exempel text uppsägningsbrev andra stycket

Det här är det bästa jobb jag någonsin haft. Jag är tacksam för att du anställde mig, trots att jag hade så lite erfarenhet inom området. Stämningen på företaget var alltid god och jag trivdes med mina duktiga kollegor.

Har kopierat!

Det kan naturligtvis hända att du lämnar företaget för att det är hemskt, jobbet suger och du hatar det. I så fall vet chefen förmodligen redan hur du tänker och känner. Du behöver inte göra dig till, men det är ändå bäst att satsa på ett positivt avslut.

Exempel

Tack för att jag fick möjligheten att arbeta på Arvidssons. Jag önskar företaget och mina kollegor lycka till.

Har kopierat!

Tredje stycket

Du kanske vill skriva mer än tre stycken, speciellt om du vill betona att du verkligen trivdes på företaget.

Men tänk på att ett uppsägningsbrev ska vara kort och koncist. Och i det sista avsnittet bör du tala om att du gärna hjälper till vid rekryteringen eller upplärningen av din ersättare. Eller vill assistera på andra sätt för att övergången ska gå smidigt.

Här är ett par exempel på hur du kan skriva det avslutande stycket:

Exempel

Jag ställer gärna upp och utbildar min efterträdare eller hjälper till med annat som kan bidra till en smidig övergång. Hör av er om jag kan vara behjälplig med något. Tack än en gång för en fin tid.

Har kopierat!

Avslutning

Avsluta brevet med ett enkelt ”Vänliga hälsningar” och ditt namn. Om du ska leverera en papperskopia av brevet, skriv under i utrymmet ovanför ditt maskinskrivna namn.

Uppsägningsbrev format

Ge ditt uppsägningsbrev ett professionellt utseende genom att använda ett klassiskt format för formella affärsbrev. Använd en attraktiv rubrik med din personliga kontaktinformation. Skriv mottagarens namn, företag och adress. Glöm inte datum.

Använd ett lättläst typsnitt, 10-12 punkter. Texten ska vänsterjusteras, aldrig marginaljusteras.

Styckena ska inte var indragna och det bör finnas utrymme mellan dem. Se till att ha en marginal på minst en tum till vänster, höger, i över- och nederkanten.

Eftersom ett uppsägningsbrev vanligtvis är kort, kan det hända att den undre hälften av sidan är tom. Om så är fallet kan du välja större marginaler eller lägga till lite mer utrymme mellan avsnitten på sidan. Sträva efter en balanserad helhet.

Enkelt uppsägningsbrev

Enkelt uppsägningsbrev

2021-01-30

Bästa Maria,

Jag vill härmed meddela att jag idag säger upp min anställning.

Min sista anställningsdag blir den sista mars 2021. Det var inget lätt beslut. De senaste 5 åren har varit inspirerande och jag är tacksam för det jag lärt mig och upplevt.

Hör gärna av dig om jag på något sätt kan bidra till att underlätta arbetet för min efterträdare. Tack för en fin tid och jag hoppas att jag kan använda dig som positiv referens i framtiden.

Vänliga hälsningar,

Karin Larsson

Har kopierat!

Uppsägningsbrev bör vara korta och koncisa. Det finns ingen anledning att gå in på detaljer om skälen till uppsägningen eller att tacka alltför utförligt för alla möjligheter som du fått under din långa karriär på företaget.

Du är inte skyldig någon en förklaring om huruvida du överväger ett karriärbyte eller strävar efter nya utmaningar hos en konkurrent. Du behöver inte ens tacka din arbetsgivare, men var alltid proffsig och artig.

I vissa fall, oberoende av varför, kan det passa med ett riktigt kortfattat uppsägningsbrev.

Till exempel:

Bästa Maria,

Jag vill härmed meddela att jag idag säger upp min anställning som [tjänstetitel] på [företag]. Jag kommer att arbeta min sista dag den [datum sista arbetsdag].

Vänliga hälsningar,

Pia Wikström

Har kopierat!

Ha uppsägningsbrevet redo

Innan du informerar din chef om din uppsägning, bör du ha ditt formella uppsägningsbrev redo. Du kanske till och med vill skriva ut det, underteckna det, lägga det i ett kuvert och överlämna det personligen när du berättar nyheterna. Om tiden är knapp, och du har mycket kort uppsägningstid, är det ett korrekt sätt.

Alternativt kan du skicka brevet efter mötet med arbetsgivaren. Observera att en egen begäran om uppsägning är en formell handling som har konsekvenser. Det är viktigt att du har koll på din uppsägningstid. Beroende på den specifika situationen behöver du kanske själv informera din (personal)chef, personavdelningen eller andra överordnade.

Förklara varför du slutar.

Din chef och dina kollegor undrar förstås varför du slutar, och även annan personal som du har god kontakt med. Receptionisten eller din favoritpersonal i lunchrestaurangen till exempel. Det är inte konstigt, och du bör fundera över ett bra svar för att tillfredsställa nyfikenheten i din omgivning. Men du behöver inte nödvändigtvis ange skälen i ditt uppsägningsbrev.

Det kan vara en enkel förklaring som alla begriper:

 • Du är med barn och vill stanna hemma extra länge efter föräldraledigheten.
 • Du har alltid velat ta en doktorsexamen och nu har du möjlighet att forska på heltid.
 • Du har erbjudits ett stipendium som möjliggör tjänstgöring i utlandet. En chans du inte kan tacka nej till.
 • Du närmar dig pensionsåldern och har sparat ordentligt under lång tid. Nu har du köpt en segelbåt och Bahamas lockar.

Om skälet för att säga upp dig är lättförståeligt och inte kommer att förolämpa någon, finns det ingen anledning att förklara dig i uppsägningsbrevet. Det betyder inte att du inte får, men det är inget måste.

Vi önskar dig ett trevligt avslut och lycka till på nästa jobb! 

Skapa ett förstklassigt cv? Testa vår cv-byggare - gratis

Bygg ditt cv på 15 minuter
Bygg ditt cv på 15 minuter
Använd professionella och beprövade cv-mallar som följer de exakta "cv-regler" som alla arbetsgivare är ute efter.
Skapa mitt cv
Dela denna artikel
Fortsätt läsa
CV14 läst
Personlig sammanfattning: Vad är det, varför är det viktigt och hur skriver man en?
Personlig sammanfattning: Vad är det, varför är det viktigt och hur skriver man en?
CV5 läst
Måste jag ta med alla jobb jag har haft på mitt cv?
Måste jag ta med alla jobb jag har haft på mitt cv?
CV13 läst
Förhandla upp lönen - så gör man
Förhandla upp lönen - så gör man
Karriär30 läst
Är det dags för ett karriärbyte? Vad ska du göra i så fall?
Är det dags för ett karriärbyte? Vad ska du göra i så fall?
Bläddra allt
Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för användarna och för att utföra analyser och marknadsföring. Genom att använda vår webbplats godkänner du alla cookies i enlighet med vår Cookiepolicy och Integritetspolicy
Godkänna cookies