1. Blogg
  2. Personligt Brev
  3. Undersökning: hur skiljer sig personliga brev åt i olika delar av världen?
Skrivet av Lotte van RijswijkLotte van Rijswijk

Undersökning: hur skiljer sig personliga brev åt i olika delar av världen?

6 läst
Undersökning: hur skiljer sig personliga brev åt i olika delar av världen?
Illustrationer av:Lizabeth Zaft
Söka jobb gör man överallt. Men hur söker man jobb i olika delar av världen och hur skiljer sig ansökningarna åt? Ser ett svenskt personligt brev annorlunda ut än ett nederländskt? För att avslöja skillnaderna har cvkungen.se gjort en global undersökning av personliga brev.

Söka jobb gör man förstås överallt. Men hur söker man jobb i olika delar av världen? Vi har gjort en global undersökning av personliga brev för att se hur ansökningar skiljer sig åt i olika delar av världen. Ser ett svenskt personligt brev annorlunda ut än ett nederländskt? För att avslöja skillnaderna analyserade cvkungen.se över 350 000 jobbansökningar från 19 länder.

De nederländska breven hör till de längsta

I Nederländerna verkar de sökanden skriva relativt långa personliga brev. I genomsnitt behöver de 275 ord. I bara fyra andra länder använder platssökande fler ord för att beskriva sitt engagemang. 

Det är bara danskarna som använder i genomsnitt mer än 300 ord i sina följebrev. Brasilien är motsatsen: där lyckas kandidaterna beskriva varför de passar för tjänsten med bara drygt 150 ord.

Italienare och britter skriver de längsta meningarna

Hur lättläst är ett personligt brev för rekryterarna? I Italien måste rekryterarna kämpa sig igenom långa meningar. Italienska sökande använder i genomsnitt 23 ord per mening.

Britterna verkar också gilla långa meningar. Deras meningar består i genomsnitt av 22 ord. I Nederländerna är fraserna kompaktare, en genomsnittlig mening har 17 ord. I Kanada sätter man punkt efter var tionde ord. Det är de kortaste meningarna i undersökningen.

Den inledande hälsningsfrasen skiljer sig åt

Hälsningsfrasen skiljer sig också åt mellan länderna. Formella brev på engelska börjar vanligen med ”Dear Sir/Madam”, på tyska och italienska kan mottagaren vara ”Sehr geehrte” (högt ärade) eller ”Egregio” (distingerade). I Sverige är vi informella och det vanligaste sättet att börja ett brev är numera ”Hej!”. 

I många engelsktalande länder, inklusive Australien, Kanada och USA, vänder man sig direkt till personalchefen. I andra länder använder man ”Herr” eller ”Fru”. Indier riktar sina brev till ”Mr. Manager” och även i Italien, Spanien och Tjeckien riktar man sig oftare till en man än till en kvinna. Belgiska och tyska platssökanden vänder sig dock oftast till en kvinna.

Vanligaste inledande term i hälsningsfrasen Länder
Herr/fru Storbritannien, Indonesien, Malaysia, Nederländerna, Polen, Sydafrika
Personalchef Australien, Brasilien, Canada, Mexiko, USA
Herr Italien, Spanien, Tjeckien
Fru Belgien, Tyskland
Herr manager Indien

Tjecker undviker att börja brev med ”jag”

Förr i tiden var det en stilmässig synd att börja ett brev med "jag" eftersom det ansågs som egocentriskt och kunde uppfattas som påträngande. I ett antal länder är man fortfarande försiktig med detta. I Tjeckien undviker man ”jag” och använder istället ”nyligen” och i Nederländerna börjar enbart 18,1 % av breven med ”jag”.

Australiensare däremot börjar oftast med att nämna sig själva, i mer än hälften av exemplen. 

Att använda en tidsangivelse som början på ett ansökningsbrev gör man inte bara i Tjeckien. I alla länder som har undersökts i vår internationella undersökning om hur man skriver ett personligt brev finns ”när” och ”efter att” med bland de ”10-i-topp”-ord som sökande börjar sina brev med.

Belgare och britter som söker jobb inleder sina brev väldigt artigt. Bland de 10 vanligaste inledande orden i dessa länder fanns uttryck som ”tack”, ”var god” och ”gärna”. 

Ordet ”arbete” är centralt, förutom på nederländska

När vi undersökte hur personliga brev ser ut internationellt visade det sig att i de flesta länder/språk förekommer orden ”arbete” eller ”arbeta” mycket ofta i personliga brev. Men vår internationella forskning av hur man skriver ett personligt brev i olika länder visar att detta inte är fallet i Nederländerna och Belgien. I nederländska personliga brev är ”gärna” det ord som används mest. 

Listorna med vanliga ord skiljer sig för övrigt inte så mycket mellan de olika länderna. Påfallande är dock att många platssökande i första hand fokuserar på det de redan kan, och mindre på den utveckling de hoppas kunna göra på det nya jobbet. 

Det är vanligt att man till exempel pratar om "erfarenhet" och "färdigheter", medan "utveckling" och ”möjlighet” förekommer mer sällan.

Vanligaste term Länder
Arbete USA, Australien, Kanada, Sverige, Danmark, Spanien, Storbritannien, Brasilien, Mexiko, Indonesien, Indien, Sydafrika.
Gärna Nederländerna, Belgien
Tjänst Italien, Tjeckien
Erfarenhet Tyskland, Malaysia

Undersökningsmetod

Frågan som vi har ställt vid vår internationella undersökning var: Hur ser ett genomsnittligt personligt brev ut och finns det skillnader mellan länder? För att få svar på det har cvkungen.se analyserat tusentals personliga brev världen över och undersökt skillnaderna i ordval. Totalt 361 312 brev analyserades, varav 68 100 från svenska arbetssökande.

Bygg ditt cv på 15 minuter
Bygg ditt cv på 15 minuter
Använd professionella och beprövade cv-mallar som följer de exakta "cv-regler" som alla arbetsgivare är ute efter.
Skapa mitt cv
Dela denna artikel
Fortsätt läsa
Anställningsintervju6 läst
Hur svarar man på intervjufrågan “Vad motiverar dig?”
Hur svarar man på intervjufrågan “Vad motiverar dig?”
CV5 läst
Måste jag ta med alla jobb jag har haft på mitt cv?
Måste jag ta med alla jobb jag har haft på mitt cv?
CV5 läst
De vanligaste favorithobbyerna i svenska cv:n
De vanligaste favorithobbyerna i svenska cv:n
Karriär5 läst
Förmågan att lyssna aktivt och varför det är bra för din karriär
Förmågan att lyssna aktivt och varför det är bra för din karriär
Bläddra allt
Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för användarna och för att utföra analyser och marknadsföring. Genom att använda vår webbplats godkänner du alla cookies i enlighet med vår Cookiepolicy och Integritetspolicy
Godkänna cookies